Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Knowhow

หลังจากช่วงปี 2023 มีเทรนด์ธุรกิจ แวดวงสุขภาพและความงาม ธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานอย่าง โซลาร์เซลล์ รวมถึงสินค้าบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ที่ดูมาแรงและเหมาะแก่การลงทุนหรือต่อยอดในปี 2024 ซึ่งเป็นปีที่ AI จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ซึ่งมีธุรกิจ SME หรือธุรกิจที่น่าสนใจ ดังนี้ เทรนด์ธุรกิจสินค้ารักษ์โลก มีการประเมินไว้ว่าเทรนด์ธุรกิจในปีถัดไป นอกจากจะมีสินค้าและบริการที่มอบให้กับผู้บริโภคแล้ว ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับโลกและสิ่งแวดล้อมด้วย ผ่านการลดปริมาณขยะ สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สุขภาพและความงามยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการมาก และมากยิ่งขึ้นในช่วงปี 2024 โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวที่ตอบโจทย์กับคนรักสุขภาพ อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่ลดการสัมผัส กรรมวิธีที่ลดการปนเปื้อน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริการด้านสุขภาพ หรือธุรกิจที่กระตุ้นให้คนใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ธุรกิจที่ตอบรับกับสังคมผู้สูงอายุ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ อายุเฉลี่ยของคนไทยเริ่มมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้มีไลฟ์สไตล์แบบในยุคก่อน มีศักยภาพในการทำสิ่งต่าง