Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Premium360

เทรนด์ธุรกิจ 2024 ที่น่าจับตามอง


หลังจากช่วงปี 2023 มีเทรนด์ธุรกิจ แวดวงสุขภาพและความงาม ธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานอย่าง โซลาร์เซลล์ รวมถึงสินค้าบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ที่ดูมาแรงและเหมาะแก่การลงทุนหรือต่อยอดในปี 2024 ซึ่งเป็นปีที่ AI จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ซึ่งมีธุรกิจ SME หรือธุรกิจที่น่าสนใจ ดังนี้

  • เทรนด์ธุรกิจสินค้ารักษ์โลก มีการประเมินไว้ว่าเทรนด์ธุรกิจในปีถัดไป นอกจากจะมีสินค้าและบริการที่มอบให้กับผู้บริโภคแล้ว ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับโลกและสิ่งแวดล้อมด้วย ผ่านการลดปริมาณขยะ สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน
  • สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สุขภาพและความงามยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการมาก และมากยิ่งขึ้นในช่วงปี 2024 โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวที่ตอบโจทย์กับคนรักสุขภาพ อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่ลดการสัมผัส กรรมวิธีที่ลดการปนเปื้อน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริการด้านสุขภาพ หรือธุรกิจที่กระตุ้นให้คนใส่ใจในเรื่องสุขภาพ
  • ธุรกิจที่ตอบรับกับสังคมผู้สูงอายุ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ อายุเฉลี่ยของคนไทยเริ่มมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้มีไลฟ์สไตล์แบบในยุคก่อน มีศักยภาพในการทำสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ฉะนั้น สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ คือ สินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนสูงวัย ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการในหลายรูปแบบ
  • เทรนด์ธุรกิจที่ลดช่องว่างระหว่าง Generation ที่ลดลง ความแตกต่างของคนแต่ละ Gen ที่ตอบสนองต่อสินค้าและบริการ กำลังลดลงเรื่อย ๆ ผู้บริโภคไม่ว่าจะวัยไหน ๆ ต่างมีความกล้าและมั่นใจที่จะเป็นตัวเองมากกว่าตามกระแสสังคม เทรนด์ธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง จะยิ่งช่วยตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคในทุกเจนเนอเรชั่นมากยิ่งขึ้น
  • เทรนด์ความปลอดภัยจากการใช้ AI ในแง่มุมของเทรนด์ธุรกิจ AI ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อถูกนำมาใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการภายในธุรกิจ จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวิเคราะห์ปัจจัยความต้องการของกลุ่มลูกค้า จัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย การใช้ AI จะไม่ทำให้เกิดการเลิกจ้างหรือไปละเมิดสิทธิบางอย่างของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจ ผู้ประกอบการที่สามารถจับเทรนด์การประกอบธุรกิจ อย่างการนำ AI เข้ามาพัฒนาธุรกิจได้นั้นจะยิ่งได้เปรียบ
  • Pet Parents เทรนด์ธุรกิจสำหรับคนรักสัตว์ นอกจากสัตว์เลี้ยงธรรมดาอย่าง สุนัข แมว ที่ได้รับความนิยมสูง ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงอย่างนกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นรวมถึงการขยายตัวของผู้เลี้ยง Exotic Pet อาทิ งู แฮมสเตอร์ กระต่าย ชินชิล่า ชูการ์ไกลเดอร์ เต่า กบ นกยูง สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องให้ความสนใจ คือ รูปแบบบริการที่รองรับกลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับคนเลี้ยงสัตว์ หากเป็นในรูปแบบร้านอาหาร อาจจะต้องมีการดำเนินการที่ไม่รบกวนกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกัน